Kuoron historiikki

Helsingin NMKY:n

SENIORILAULAJAT

25-vuotta (1977-2002)

 

MITEN PÄÄDYTTIIN TÄMÄN KUORON PERUSTAMISEEN

Syksyllä  1975 neiti Aino Mälkki teki Helsingin Kansallisen Eläkeseuran Seniorit ry:lle ehdotuksen sekakuoron perustamiseksi. Hänellä oli jo ehdokaskin kuoron johtajaksi, dir. cant. Eino Marviala. Tämä neuvotteli pian yhdistyksen johtokunnan kanssa ja ilmoitti ottavansa vastaan kuoron muodostamisen, opettamisen ja johtamisen ilman palkkaa. Lokakuun 10 päivänä 1975 kokoontui Helsingin NNKY:n tiloihin osoitteeseen Mechelininkatu 15 A kuoron perustavaan kokoukseen 14 laulajaa ja seuraavana vuonna kuorossa oli jo viitisenkymmentä jäsentä. Kuoro osallistui kesäkuussa 1976 Vaasassa pidetyille SULASOLin laulu- ja soittojuhlille. Mutta jo vuoden 1977 alussa alkoivat hankaluudet, sillä ilmeni, että kuorolaisten tulisikin olla Kokoomuksen jäseniä.Vain muutama harva laulaja kuului puolueeseen, niinpä kuoro sellaisenaan ei voinut jatkaa. Kuorossa oli tuolloin 68 laulajaa, joista seitsemän naislaulajaa  jäi jäljelle kun kaikki miesjäsenet ja valtaosa naislaulajista joko erosi tai seurasi johtajaansa uuteen kuoroon. Sen perustava kokous päätettiin kutsua koolle mitä pikimmin.

 

SENIORILAULAJAT SYNTYY JA KASVAA

Kuoro oli koditon; se oli harjoitellut Agricolan kirkossa, mutta uutta paikkaa etsittiin. Marvialalla oli vanhat läheiset yhteydet Helsingin NMKY:n johtoon, joka ilmoittikin ottavansa kuoron vastaan avosylin. Maaliskuun 15 päivänä 1977 klo 12.45 kokoontui 37 laulajaa Helsingin NMKY:n huoneistoon Vuorikadulla tarkoituksena perustaa uusi eläkeikäisten sekakuoro, joka olisi puolueisiin sitoutumaton. Kokouksen puheenjohtajana toimi Aarno Roini ja sihteerinä Aili Setkänen ja tässä perustavassa kokouksessa kuoron puheenjohtajaksi valittiin Atte Rainio ja varapuheenjohtajaksi Aarno Roini. Laulunjohtajaksi tuli itseoikeutettuna Eino Marviala ja varajohtajaksi Vilho Viikari. Hallitus aloitti aktiivisen toiminnan, jonka seurauksena vuoden lopussa kuorossa oli jo 50 laulajaa, näistä naisia 30 ja miehiä 20. Päästiin NMKY:n kuoroksi muiden yhdistyksen musiikkiryhmien joukkoon. Nimeksi vakiintui Helsingin NMKY:n Seniorilaulajat. Yhteistoiminta HNMKY:n kanssa alkoi välittömästi ja kuoro esiintyi alusta lähtien monissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Tapaninpäivänä 1977 pystyttiin jo esittämään Maasalon Jouluvesper, josta tuli pitkäksi aikaa perinne.

 

Musiikillinen valmius oli yllättänyt kaikki ja yhteishenki kasvoi menestyksen myötä. Alkoivat omien konserttien sarja ja jokavuotiset kevätretket, Kaunialan tukeminen ja vierailut vanhainkoteihin. Samalla oltiin koko ajan tukeamassa NMKY:n  toimintaa eri tilaisuuksissa. Olipa kerran yhteinen konsertti Yliopiston juhlasalissa NMKY:n Viihdeorkesterinkin kanssa!  Solisteiksi ja avustajiksi alettiin saada alan huippuja kuten Esa Ruuttunen,  Sulo Saarits ja Tauno Äikää. Oma lukunsa on  myyjäisillä, joita kuoro itsekin järjesti ja osallistui innolla yhdistyksen yhteisiin myyjäisiin. Laulajien hyvää yhteishenkeä todistivat jokavuotiset pikkujoulujuhlat monipuolisine ohjelmineen; kuorolaiset tunsivat todella elävänsä eikä eläkeikä painanut.

                                                                                                                   

NELJÄNNESVUOSISATA - KAKSI JOHTAJAA

Dir. cant Eino Marviala (1911-1993) oli sodan aikana aluksi Sotateollisuuspiirin huoltopäällikkö, mutta siirtyi loppuajaksi rintamajoukkoihin. Sodan loputtua hän toimi Puolustusministeriön kiinteistöosaston toimistosihteerinä aina eläkeikään asti. Hänen elämänsä suuri rakkaus oli musiikki. Hän oli käynyt Viipurin kanttori-urkurikoulun ja toimi erivapaudella kirkkomuusikkona, ensin Munkkiniemen ja sitten Huopalahden seurakunnassa. Molempien seurakuntien kirkkokuorot kehittyivät  hänen johtajakautenaan huomattavan taitaviksi. Vuosien mittaan hän oli toiminut lukuisissa kuoroissa laulajana ja myös johtajana. Hän tuli Helsingin Kansallisen Eläkeseuran Seniorit ry:n sekakuoron johtajaksi lokakuussa 1975, mutta sitä ei kestänyt kauan. Onneksi hänellä oli kuoro, joka halusi jatkaa hänen johdollaan ja niin lähes samassa  kokoonpanossa kuoro jatkoi - nyt NMKY:n piirissä. Eino Marviala oli erittäin pidetty johtaja kaikissa kuoroissaan. Helsingin NMKY:n Seniorilaulajien johtajana hän oli kymmenen vuotta maaliskuusta 1977 kevään loppuun 1987.

 

Mus.everstiluutnantti evp. Arvo Kuikka oli jäänyt eläkkeelle pitkäaikaisesta Puolustusvoimain ylikapellimestarin virasta ja Seniorilaulajien onnistui saamaan hänet johtajakseen syyskauden 1987 alussa. Kuoro ja Helsingin NMKY saivat  todellisen musiikin monitoimimiehen. Hän johti muutaman vuoden  ajan myös yhdistyksen mieskuoroa. Musiikkiryhmien yhteistoimintaa koordinoivassa ryhmässä hän on ollut ideapankki, joka sai asiat rullaamaan. Juhliessaan kuluvana vuonna toimintansa 25-vuotistaipaletta, juhlii kuoro samalla Arvo Kuikan viisitoistavuotista johtajakautta.

 

MITÄ ON TEHTY JA MITÄ TULLAAN TEKEMÄÄN

Helsingin NMKY:n Seniorilaulajat on ollut koko toimintansa ajan osa helsinkiläistä, suomalaista ja kansainvälistä NMKY-toimintaa - sen toiminnan vähäinen käytännöllinen osa, mutta hengessä kokonaan mukana. Jo pelkkä ohjelmistomme koko kirjo puhuu sen puolesta. Lähes 200 lauluamme koostuu kaikkien rakastamista hengellisistä musiikin helmistä, suomalaisista tuttuakin tutummista sävellyksistä, nykyhetken rytmin melodioista  ja kaikenikäiselle yleisölle sopivista lauluista.
Oltiinpa konserttisalissa, kirkossa, vanhainkodissa, myyjäisissä, kaupungin toimintakeskuksessa, Kaunialassa tms, voimme aina olla siinä hetkessä mukana.

 

Tulevaisuudessa ylläpidämme loistavaa yhteishenkeä, viihdymme yhdessä, yritämme oppia laulamaan paremmin ja paremmin sekä palvelemme NMKY:ssä....                                                                                                      

Uolevi Lassander

 

 

VUODET 2003-2012 

Täyttäessään 80 v. vuonna 2004 Arvo Kuikka siirtyi sivuun johtajan tehtävistä.  Ansioittensa vuoksi ja kuorolaisten kiintymyksen osoituksena hänet päätettiin 13.4.2004 kutsua kunniakuoronjohtajaksi.  Hänen toimikautensa kuoron johdossa oli kestänyt 17 v., minkä jälkeen hän vielä toimi kuoron säestäjänä vuoteen 2010 saakka. Vielä tämän jälkeenkin hän oli kuorolle tukena. 

 

ARVO KUIKAN SEURAAJAT

Arvo Kuikalle löytyi nopeasti seuraaja kuoron riveistä. Kävi nimittäin ilmi, että uutena laulajana kuoroon liittyneellä Anna-Liisa Valkosella oli lähes viisikymmenvuotinen kokemus kuoronjohdosta niin lapsi-, nuoriso-, nais- kuin sekakuoronkin parissa.  Lisäksi hän oli opiskellut viulunsoittoa ja yksinlaulua ja soittanut viulua mm. Pietarsaaren ja Porin kaupunginorkestereissa. Koulutukseltaan hän on kansakoulunopettaja. Anna-Liisa Valkosen johdolla äänenavauksiin ja laululihasten venyttelyyn alettiin kiinnittää harjoituksissa enemmän huomiota. Hän toi useita uusia lauluja kuoron ohjelmistoon. Hän on ollut taitava ja pidetty johtaja. Syksyllä 2010 hän kuitenkin joutui luopumaan laulunjohtajan tehtävästä terveydellisistä syistä, minkä jälkeen hän on toiminut kuoron varalaulunjohtajana.

 

Uuden kuoronjohtajan hakuyritykset oli aloitettu v. 2008 lopussa Anna-Liisa Valkosen ilmoitettua jo tuolloin aikeistaan luopua tehtävästään kuoron johtajana. 26.1.2009 alkaen kuoron vara-laulunjohtajaksi saatiin dipl. laulaja Hannu Sinnemäki, ja Anna-Liisa Valkonen jatkoi kuoron johtamista yhdessä hänen kanssaan. Hannu Sinnemäki jäi kuitenkin pois kuorosta 6.4. jälkeen muitten kiireittensä takia. Alkusyksystä kuoron harjoitukset jatkuivat tilapäisvoimin lähinnä kuoron entisen johtajan Arvo Kuikan ja puheenjohtaja Eeva Jalosen avulla. Lokakuun lopulla Anna-Liisa Valkonen ilmoitti voivansa jatkaa kuoron johtamista vuoden 2009 loppuun.

 

Uuden johtajan löytyminen oli epäonnistunut pääasiassa siksi, että pienten jäsenmaksujen ja  satunnaisten tulojen varassa toimivalla kuorolla ei ollut varaa maksaa riittävää palkkiota. Marraskuussa kuorolaisilta pyydettiin kirjallisesti mielipiteitä kuoron toiminnan jatkamisesta. Jatkamista kannatettiin odotetusti vaikkapa pelkkien stemmaharjoitusten varassa. Niinpä uuden johtajan hakuyrityksiä jatkettiin kevätkaudella 2010.  

 

8.2. alkaen Anna-Liisa Valkosen sijaiseksi saatiin kapellimestari Erkki Pullinen (s. 1939), kuoronjohtaja ja kapellimestari, joka oli eläkkeellä Sibelius-Akatemian lehtorinvirasta ja joka oli aiemmin johtanut useita tunnettuja kuoroja (mm. WiOL 1968 – 2001)  sekä toiminut myös Sekakuoroliiton taiteellisena johtajana (1992 – 2001). Hänen kanssaan alettiin nyt neuvotella laulunjohtaja-asiasta. Hän ilmoitti voivansa ryhtyä kuoron johtajaksi tietyin ehdoin, joista sovittiin hallituksen kokouksessa 29.4.  3.5. pidettiin kuoron ylimääräinen kokous, jossa yksimielisesti hyväksyttiin hallituksen ehdotus, että kuoron johtajana syyskauden 2010 alusta lukien toimii Erkki Pullinen.

 

Uusi johtaja ryhtyi tarmokaasti ja määrätietoisella otteella kehittämään kuoron taiteellista tasoa. Kevätkauden 2011 bravuurinumero oli Erkki Pullisen sovittama Georg Malmsténin Mikki-Hiiri ja Susi-Hukka, joka esitettiin myös Ritarihuoneella. Syyskauden 2011 päätapahtumaksi muodostui esiintyminen Namikalaisessa messussa, missä kuoro esitti Pullisen tätä tilaisuutta varten säveltämää sakraalimusiikkia. Erityisesti mainittakoon NMKY:n juhlasalin psalmitekstistä (Ps. 110:3) innoituksensa saanut Introitus.

 

HELSINGIN SENIORILAULAJAT PERUSTETAAN

Joulukuussa 2011 HNMKY:n johdolta tuli yllättäen musiikkiryhmien vastuuhenkilöille, siis myös Seniorilaulajille osoitettu kirje, jossa ilmoitettiin toimintamaksujen huomattavasta korotuksesta ja muista kuoron itsenäisyyttä vähentävistä toimenpiteistä, jotka pantaisiin toimeen syksyllä 2012. Kuoron tulevaisuus näytti jälleen epävarmalta, varsinkin kun kuoron jäsenmäärä oli jo pitemmän aikaa ollut huolestuttavasti vähenemässä. Kuoron ylimääräisessä kokouksessa  23.4. toimeenpantiin kuorolaisten keskuudessa äänestys, joka koski mahdollista eroamista HNMKY:stä ja itsenäiseksi kuoroksi ryhtymistä. Kuoro päätti ottaa rohkean askeleen ja erota HNMKY:stä. Äänestyksen tulos oli lähes yksimielinen äänin 20-2, ja ennakkoon kantansa ilmoittaneet mukaan lukien 23-2.  Samassa kokouksessa vahvistettiin tarvittavat muutokset kuoron sääntöihin. 

 

Lopullinen päätös tehtiin Kaunialassa 8.5.2012. HNMKY:n Seniorilaulajat lakkautettiin ja tilalle perustettiin uusi kuoro, Helsingin Seniorilaulajat.  Uuden kuoron toimihenkilöiksi valittiin HNMKY:n Seniorilaulajille vuodeksi 2012 valitut henkilöt ja HNMKY:n Seniorilaulajien varat päätettiin siirtää Helsingin Seniorilaulajien käyttöön.  

 

Kuoron johtaja Erkki Pullinen ilmoitti 23.4. joutuvansa eroamaan laulunjohtajan tehtävästä muitten toimiensa vuoksi syksystä 2012 alkaen. Hän lupautui kuitenkin toimimaan edelleen kuoron säestäjänä. Uusi johtaja valitaan syksyn ensimmäisessä kokoontumisessa 10.9.2012 Helsingin Seniorilaulajien tulevissa harjoittelutiloissa Laulumiesten talossa Hietaniemenkatu 2.

Anja Mourujärvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.

Anja Mourujärvi | Vastaa 19.10.2015 00.11

Olen lähettänyt viestin tiedoksi Anna-Liisa Valkoselle.

Harri heinonen | Vastaa 18.10.2015 23.44

Olen Harri Juhani Heinonen ja oletan, että Anna-Lisa Valkonen oli Lammilla Riikosten kansakolussa opettajani. Anna-Liisan ja hänen miehensä Kalevin kautta alkoi

Anja Mourujärvi 19.10.2015 00.34

Sähköpostiosoitteeni löytyy kotisivujen yhteystiedoista. Anna-Liisa on ollut opettajana ko. koululla ja sanoi muistavansa Juhani Heinosen.

Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

23.11 | 16:31

Ota yhteyttä kuoron sihteeriin sähköpostitse, ks. "Yhteystiedot".

...
21.11 | 20:44

Ketä ovat nuo mieslaulajat?

...
19.10 | 00:34

Sähköpostiosoitteeni löytyy kotisivujen yhteystiedoista. Anna-Liisa on ollut opettajana ko. koululla ja sanoi muistavansa Juhani Heinosen.

...
19.10 | 00:11

Olen lähettänyt viestin tiedoksi Anna-Liisa Valkoselle.

...
Tykkäät tästä sivusta